Informacja środowiskowa

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko, opracowana zgodnie z art. 32c pkt. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792 ze zm.)

Neo Dentica Marta i Mariusz Kochanowscy S.J.

1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskiej, zgodnie z zasadą ALARA, wg której zapobiega narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku zapobieżenia takim sytuacjom – ogranicza ich skutki do poziomu tak niskiego,
jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

2. Jednostka posiada aktualne zezwolenia/zgody Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:
– zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej: Decyzja Nr 95/2008 z dnia 21/08/2008
– zezwolenia na stosowanie aparatów rtg:

CBCT Decyzja 14/2012 z dnia 21/01/2012
Punktowy Decyzja 96/2008 z dnia 21/08/2008
– zgodę na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wytwarzanego podczas stosowania ww. panoramy.

3. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2019 do 21.12.2019) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 2,59
4. Zgodnie z obliczeniami ochronności osłon stałych (pozytywna opinia ŁPWIS) i pomiarami środowiska – otoczenia gabinetów, osłony stałe ( w tym stropy, ściany i drzwi) spełniają swoje wymagania, a wartości dawki są poniżej odczytu.

5. Ustalony ogranicznik dawki (limit użytkowy dawki) dla pracownika wynosi 6 mSv/rok (narażenie kat. B)

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (Prawo atomowe Dz.U.2019.0.1792 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok,
– ogół ludności : 1mSv/rok.

WNIOSKI i UWAGI:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach jest zgodna z zasadą ALARA, a narażenie na promieniowanie jonizujące jest akceptowalne, nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Pobierz informację środowiskową

Podziel się: